Хундулуг номчукчулар. Богун силерге тыва чоннун сагып чорааны ужурларынын бирээзи олуттар дугайында “Олуттарнын хевирлери” деп шакты бараалгадып тур бис.

15.03.2022 0 Автор admin